DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Nam Hưng, H. Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

Uỷ ban nhân dân xã Tây Hưng, Trạm y tế xã nam hưng, Tram y te xa, Trạm Y Tế Xã Tây Hưng Huyện Tiên Lãng,

 

Uỷ ban nhân dân xã Tây Hưng

Địa chỉ: MJ3C+5CF, Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế xã nam hưng

Địa chỉ: MJ5P+7MJ, Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại:

Tram y te xa

Địa chỉ: MJ3C+7G8, Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Tây Hưng Huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: MJ3C+2J7, Thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3882 405
Trạm Y Tế Xã Tây Hưng Huyện Tiên Lãng

Place data by Google map