DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Minh Tân, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Minh Tân, Trạm y tế xã Minh Tân, Hang Vua, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân, Trường Tiểu Học Minh Tân, Karaoke An Bảo Nhi,

 

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Minh Tân

Địa chỉ: XP74+Q6W, Thôn Hồng Thạch, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 975 922

Trạm y tế xã Minh Tân

Địa chỉ: XM8V+22Q, Đường vào Hang Vua, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Hang Vua

Địa chỉ: XP83+55G, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Địa chỉ: XMJW+7GC, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 096 810 88 88
Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Trường Tiểu Học Minh Tân

Địa chỉ: XP83+5X5, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 975 932

Karaoke An Bảo Nhi

Địa chỉ: Thôn 10, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 096 540 10 78
Karaoke An Bảo Nhi

Place data by Google map