Khách hàng CƠ QUAN Minh Tân >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Minh Tân, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Minh Tân, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Minh TânXP74+Q6W, Thôn Hồng Thạch, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Trạm y tế xã Minh TânXM8V+22Q, Đường vào Hang Vua, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Hang VuaXP83+55G, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4Nhà máy xử lý chất thải Minh TânXMJW+7GC, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
5Trường Tiểu Học Minh TânXP83+5X5, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
6Karaoke An Bảo NhiThôn 10, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Minh Tân, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ