Khách hàng CƠ QUAN Minh Tân >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Minh Tân, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Minh Tân, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ủy Ban Nhân Dân Xã Minh TânQM3Q+4M3, Thôn Vũ Vị, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
2Công An Huyện Kiến ThuỵQM4G+669, ĐT402, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
3Trạm Y tế xãQM4Q+37R, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
4Trạm Y tế xã Minh TânQM4W+33H, ĐT402, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Minh Tân, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
157 hồ sen , hán ngữ kiến thụy h&cQM2G+X4W, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
2 dạy tiếng hàn emmanuel kiến thuỵ - tư vấn du học hàn quốcThất Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam