DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

UBND Phường Minh Đức, Ủy Ban Nhân Dân Phường Hợp Đức,

 

UBND Phường Minh Đức

Địa chỉ: PQV3+FQ2, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3562 012

Ủy Ban Nhân Dân Phường Hợp Đức

Địa chỉ: Đức Hậu 1, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map