Khách hàng CƠ QUAN Máy Tơ >>

Quận Ủy Ngô Quyền

Địa chỉ: 21 Đường Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3836 519

 Quận Ủy Ngô Quyền Quận Ủy Ngô Quyền

Place data by Google

YẾN SÀO HÀO GIA ở Máy Tơ

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Máy Tơ
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Máy Tơ
Giá từ: 1.900.000 VNĐ 5