Khách hàng CƠ QUAN Máy Tơ >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

UBND phường máy tơ, UBND quận Ngô Quyền, Công An Phường Máy Tơ, Quận Ủy Ngô Quyền, Bệnh viện Đa Khoa Quận Ngô Quyền, Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Phòng Khám Đa Khoa Bùi Hà, Phòng Khám Nội Tổng Hợp BS Nguyễn Tuấn, Bệnh Viện Công An Thành Phố Hải Phòng, Đa Khoa, Trung Tâm Y Tế Quận Ngô Quyền, Chi Cục Thuế Quận Ngô Quyền, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng, Kho Bạc Nhà Nước Quận Ngô Quyền, Văn Phòng Chứng Nhận Hợp Quy ACC, Phòng Kế Hoạch – Tài Chính, Điểm Thu Phí Số 1, Show Room Truyền Hình Kĩ Thuật Số, Phòng Công Nghệ Thông Tin, Văn Phòng Luật Sư Hoàng Dung, Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Quận Ngô Quyền, Phòng Báo Chí - Xuất Bản, Phòng Bưu Chính - Viễn Thông, BV,

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Máy Tơ

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Máy Tơ - HẢI PHÒNG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Máy Tơ - HẢI PHÒNG

UBND phường máy tơ

Địa chỉ: 2 Lương Khánh Thiện, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3836 159
UBND phường máy tơ

UBND quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 19 Đường Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Công An Phường Máy Tơ

Địa chỉ: 2 Lương Khánh Thiện, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Quận Ủy Ngô Quyền

Địa chỉ: 21 Đường Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3836 519
Quận Ủy Ngô Quyền

Bệnh viện Đa Khoa Quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 21 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3550 072
Bệnh viện Đa Khoa Quận Ngô Quyền

Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 7 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3550 559
Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền

Phòng Khám Đa Khoa Bùi Hà

Địa chỉ: 322, Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 698 969

Phòng Khám Nội Tổng Hợp BS Nguyễn Tuấn

Địa chỉ: 94 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 091 427 57 88

Bệnh Viện Công An Thành Phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 07 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Đa Khoa

Địa chỉ: 21 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 104A Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Chi Cục Thuế Quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 20 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3652 933

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000
Điện thoại: 0899 299 299

Kho Bạc Nhà Nước Quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 7 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Văn Phòng Chứng Nhận Hợp Quy ACC

Địa chỉ: 8, Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 091 858 06 92

Phòng Kế Hoạch – Tài Chính

Địa chỉ: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Hải Phòng, 62, Phố Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3736 769

Điểm Thu Phí Số 1

Địa chỉ: Toà Nhà Thành Đạt, Phòng 1, 3, Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3859 997

Show Room Truyền Hình Kĩ Thuật Số

Địa chỉ: 22G, Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 098 232 23 44

Phòng Công Nghệ Thông Tin

Địa chỉ: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Hải Phòng, 62, Phố Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3736 911

Văn Phòng Luật Sư Hoàng Dung

Địa chỉ: 103, Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0333 399 927

Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Quận Ngô Quyền

Địa chỉ: Số 19 Đường Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Báo Chí - Xuất Bản

Địa chỉ: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Hải Phòng, 62, Phố Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3640 073

Phòng Bưu Chính - Viễn Thông

Địa chỉ: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Thành Phố Hải Phòng, 62, Phố Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3736 906

BV

Địa chỉ: 38 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3552 886

Place data