Khách hàng CƠ QUAN Lý Học >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lý Học, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Lý Học, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Lý HọcMG4M+FXJ, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2Trạm Y tế xã Lý HọcMG3M+M7V, QL37, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Lý Học, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ