DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lưu Kiếm, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

UBND xã Lưu Kiếm, 1b lưu kiếm thủy nguyên Hải phòng,

 

UBND xã Lưu Kiếm

Địa chỉ: XMCC+XHP, QL10, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

1b lưu kiếm thủy nguyên Hải phòng

Địa chỉ: 1b, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map