DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Phường Lương Khánh Thiện, Vay tiền nhanh, cầm đồ - F88 116F Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền, Dịch Vụ Chữa Bệnh Bằng Điều Khiển Sinh Học, Trung Tâm Y Tế Cảng Hải Phòng, Thanh Tra Tp. Hải Phòng, Phòng Nghiệp Vụ 5, Thanh Tra Sở Khoa Học Công Nghệ Hải Phòng, Công An Thành Phố Hải Phòng - Phòng Bảo Vệ An Ninh Nội Bộ & Văn Hóa Tư Tưởng, VP 24h Visa,

 

Ủy Ban Nhân Dân Phường Lương Khánh Thiện

Địa chỉ: 115 Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3849 995

Vay tiền nhanh, cầm đồ - F88 116F Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền

Địa chỉ: 116f Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Điện thoại: 1800 6388
Vay tiền nhanh, cầm đồ - F88 116F Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền

Dịch Vụ Chữa Bệnh Bằng Điều Khiển Sinh Học

Địa chỉ: 29A, Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0779 215 168

Trung Tâm Y Tế Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: 23 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3921 162
Trung Tâm Y Tế Cảng Hải Phòng

Thanh Tra Tp. Hải Phòng

Địa chỉ: 51 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3921 910

Phòng Nghiệp Vụ 5

Địa chỉ: Thanh Tra Thành Phố Hải Phòng, 51, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 250 058

Thanh Tra Sở Khoa Học Công Nghệ Hải Phòng

Địa chỉ: Sở Khoa Học Và Công Nghệ Hải Phòng, 1, Phạm Ngũ Lão, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 920 698

Công An Thành Phố Hải Phòng - Phòng Bảo Vệ An Ninh Nội Bộ & Văn Hóa Tư Tưởng

Địa chỉ: 50 P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

VP 24h Visa

Địa chỉ: 44B P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 093 413 70 68

Place data by Google map