Khách hàng CƠ QUAN Liên Khê >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liên Khê, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Liên Khê, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Liên KhêXJWW+763, 352, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Trạm Y tế xã Liên KhêXJVW+GQ6, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Liên Khê, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ