DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Lê Lợi, Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng, Trạm Y Tế Phường Lê Lợi, Phòng Chẩn Trị Y Học Nam Hải Đường, Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu, Phòng Siêu Âm Màu 4 Chiều, Cục Thi Hành Án Hải Phòng,

 

Ubnd Phường Lê Lợi

Địa chỉ: 389 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3760 674

Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi Chức Năng

Địa chỉ: 9/274, Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 098 370 70 15

Trạm Y Tế Phường Lê Lợi

Địa chỉ: 240 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3586 415

Phòng Chẩn Trị Y Học Nam Hải Đường

Địa chỉ: 291 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3760 183

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu

Địa chỉ: 65 Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 091 527 63 93

Phòng Siêu Âm Màu 4 Chiều

Địa chỉ: 379 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0313 566 017

Cục Thi Hành Án Hải Phòng

Địa chỉ: 7 Lạch Tray, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3734 879
Cục Thi Hành Án Hải Phòng

Place data by Google map