Khách hàng CƠ QUAN Lập Lễ >>

Trạm Y tế xã Lập Lễ

Địa chỉ: WP4P+473, Thôn Bảo Kiếm, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3875 638

 Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ Trạm Y tế xã Lập Lễ

Place data by Google

YẾN SÀO HÀO GIA ở Lập Lễ

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Lập Lễ
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Lập Lễ
Giá từ: 1.900.000 VNĐ 5