Khách hàng CƠ QUAN Lập Lễ >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lập Lễ, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Lập Lễ, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ủy ban nhân dân xã Lập LễWP5Q+399, Đường Trưỡng, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Quán sửa xe cắt tóc Khánh NgaWP4P+W39, Đường Hương, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Trạm Y tế xã Lập LễWP4P+473, Thôn Bảo Kiếm, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Lập Lễ

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Lập Lễ - HẢI PHÒNG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Lập Lễ - HẢI PHÒNG

Ủy ban nhân dân xã Lập Lễ

Địa chỉ: WP5Q+399, Đường Trưỡng, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Quán sửa xe cắt tóc Khánh Nga

Địa chỉ: WP4P+W39, Đường Hương, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Lập Lễ

Địa chỉ: WP4P+473, Thôn Bảo Kiếm, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3875 638
Trạm Y tế xã Lập Lễ

Place data