DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lập Lễ, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Ủy ban nhân dân xã Lập Lễ, Quán sửa xe cắt tóc Khánh Nga, Trạm Y tế xã Lập Lễ,

 

Ủy ban nhân dân xã Lập Lễ

Địa chỉ: WP5Q+399, Đường Trưỡng, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Quán sửa xe cắt tóc Khánh Nga

Địa chỉ: WP4P+W39, Đường Hương, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Lập Lễ

Địa chỉ: WP4P+473, Thôn Bảo Kiếm, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3875 638
Trạm Y tế xã Lập Lễ

Place data by Google map