DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

UBND phường Lạch Tray, Sở Công Thương Hải Phòng, Bệnh viện đại học Y Hải Phòng, Phòng Khám Phụ Sản, Phòng Khám BS Nguyễn Thị Vân, Phòng Khám Y Học Thể Thao, 114 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng, Bệnh viện da liễu, Trị liệu, Công An Quận Ngô Quyền, Phòng Quy Hoạch Và Đầu Tư, Phòng Thể Thao Thành Tích Cao, Phòng Nghiệp Vụ Du Lịch, Công Ty Asia,

 

UBND phường Lạch Tray

Địa chỉ: 201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Sở Công Thương Hải Phòng

Địa chỉ: 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3845 795
Sở Công Thương Hải Phòng

Bệnh viện đại học Y Hải Phòng

Địa chỉ: 225c Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3736 300
Bệnh viện đại học Y Hải Phòng

Phòng Khám Phụ Sản

Địa chỉ: 64, Đường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 090 429 27 48

Phòng Khám BS Nguyễn Thị Vân

Địa chỉ: 44, An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 737 652

Phòng Khám Y Học Thể Thao

Địa chỉ: 64 Chu Văn An, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 094 808 09 39
Phòng Khám Y Học Thể Thao

114 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng

Địa chỉ: 114 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 091 111 22 48

Bệnh viện da liễu

Địa chỉ: 213C Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Trị liệu

Địa chỉ: 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Công An Quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 280 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3550 005
Công An Quận Ngô Quyền

Phòng Quy Hoạch Và Đầu Tư

Địa chỉ: Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Hải Phòng, 17, Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3853 013

Phòng Thể Thao Thành Tích Cao

Địa chỉ: Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Hải Phòng, 17, Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 847 352

Phòng Nghiệp Vụ Du Lịch

Địa chỉ: Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Hải Phòng, 17, Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3847 213

Công Ty Asia

Địa chỉ: 1/213, Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 091 229 55 47

Place data by Google map