DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Kỳ Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

UBND xã Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Trường Tiểu học Kỳ Sơn, Trường THCS Kỳ Sơn,

 

UBND xã Kỳ Sơn

Địa chỉ: XJQ3+35G, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Thủy Nguyên, Hải Phòng

Địa chỉ: 2H2X+H92, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0824 671 111

Trường Tiểu học Kỳ Sơn

Địa chỉ: XJP4+M58, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trường THCS Kỳ Sơn

Địa chỉ: XJP3+98R, ĐT352, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 094 689 07 04
Trường THCS Kỳ Sơn

Place data by Google map