Khách hàng CƠ QUAN Kỳ Sơn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Kỳ Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Kỳ Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Kỳ SơnXJQ3+35G, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Thủy Nguyên, Hải Phòng2H2X+H92, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Trường Tiểu học Kỳ SơnXJP4+M58, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4Trường THCS Kỳ SơnXJP3+98R, ĐT352, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Kỳ Sơn

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Kỳ Sơn - HẢI PHÒNG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Kỳ Sơn - HẢI PHÒNG

UBND xã Kỳ Sơn

Địa chỉ: XJQ3+35G, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Thủy Nguyên, Hải Phòng

Địa chỉ: 2H2X+H92, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0824 671 111

Trường Tiểu học Kỳ Sơn

Địa chỉ: XJP4+M58, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Trường THCS Kỳ Sơn

Địa chỉ: XJP3+98R, ĐT352, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 094 689 07 04
Trường THCS Kỳ Sơn

Place data