DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

Khu trải nghiệm Big Sun, UBND xã Ngũ Đoan, Uỷ Ban Nhân Dân Thị Trấn Núi Đối, UBND huyện Kiến Thuỵ, Tòa Án Nhân Dân Huyện Kiến Thụy, Huyện Ủy Kiến Thụy, Chi Cục Thuế Huyện Kiến Thụy, Kiến thụy hải phòng, Đội Cảnh Sát Giao Thông Kiến Thụy, Núi Đối Plaza, Trường Tiểu Học Thị Trấn Núi Đối, Bệnh viện Đa khoa Huyện Kiến Thụy, Đại trà Đông phương kiến Thụy Hải phòng, UBND xã Đoàn Xá, UBND Xã Thụy Hương, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thụy, FPT Shop, Làng Sông Trăng, Làng cổ Kẻ Giai, đại thắng ngũ đoan kiến thuỵ hải phòng, UBND xã Tú Sơn, Siêu thị Điện máy XANH, Siêu thị Điện máy XANH Núi Đối, Kiến Thụy, Ủy Ban Nhân Dân Xã Đại Hợp, Trạm Y Tế Xã Thanh Sơn, Trạm Y Tế Xã Tân Phong Huyện Kiến Thụy, Trạm Y Tế Xã Thuận Thiên Huyện Kiến Thụy, Trạm y tế xã Ngũ Đoan, Trạm Y Tế Xã Ngũ Phúc Huyện Kiến Thụy, Trạm Y Tế Xã Ngũ Đoan Huyện Kiến Thụy,

 

Khu trải nghiệm Big Sun

Địa chỉ: QM59+5XG, Thôn, Tam Kiệt, Kiến Thụy, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Điện thoại: 093 655 67 39
Khu trải nghiệm Big Sun

UBND xã Ngũ Đoan

Địa chỉ: PMFJ+4M6, ĐH403, Ngũ Doan, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3680 420
UBND xã Ngũ Đoan

Uỷ Ban Nhân Dân Thị Trấn Núi Đối

Địa chỉ: QM29+6G7, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3881 674

UBND huyện Kiến Thuỵ

Địa chỉ: QM29+HQG, ĐT402, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: QM39+48W, 405, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3881 361
Tòa Án Nhân Dân Huyện Kiến Thụy

Huyện Ủy Kiến Thụy

Địa chỉ: 9 ĐT402, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Chi Cục Thuế Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: QM2F+WVC, ĐT362, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3881 653
Chi Cục Thuế Huyện Kiến Thụy

Kiến thụy hải phòng

Địa chỉ: QM2C+J3C, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Đội Cảnh Sát Giao Thông Kiến Thụy

Địa chỉ: QM39+2WV, Thọ Xuân, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Núi Đối Plaza

Địa chỉ: QM3F+CJ2, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Thị Trấn Núi Đối

Địa chỉ: Đường 405 Núi Đối, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh viện Đa khoa Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: QM48+48W, 405, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Đại trà Đông phương kiến Thụy Hải phòng

Địa chỉ: QMJJ+778, Đại Trà, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Đoàn Xá

Địa chỉ: MPX5+X8H, Đông Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND Xã Thụy Hương

Địa chỉ: PMR4+X6X, Trà Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 093 686 19 00
UBND Xã Thụy Hương

Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: 8 Cẩm Xuân, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3881 319
Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thụy

FPT Shop

Địa chỉ: Thôn Xuân La, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 1800 6601

Làng Sông Trăng

Địa chỉ: PMVM+C93, Thôn Cẩm Hoàn, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 090 460 68 88
Làng Sông Trăng

Làng cổ Kẻ Giai

Địa chỉ: PMVM+M88, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 091 565 93 19
Làng cổ Kẻ Giai

đại thắng ngũ đoan kiến thuỵ hải phòng

Địa chỉ: PMCM+84, Ngũ Doan, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 093 341 96 66

UBND xã Tú Sơn

Địa chỉ: PP8H+25M, Đường tỉnh 361, Nài Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Siêu thị Điện máy XANH

Địa chỉ: Thôn 6, Kiến Thụy, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Điện thoại: 1800 1061
Siêu thị Điện máy XANH

Siêu thị Điện máy XANH Núi Đối, Kiến Thụy

Địa chỉ: 19 Cẩm Xuân, TT. Núi Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Điện thoại: 1800 1061
Siêu thị Điện máy XANH Núi Đối, Kiến Thụy

Ủy Ban Nhân Dân Xã Đại Hợp

Địa chỉ: PP29+XRM, Thôn Việt Tiến, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 560 294

Trạm Y Tế Xã Thanh Sơn

Địa chỉ: 33 ĐT402, Hoà Nghĩa, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Tân Phong Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: PPH4+645, Thôn, Lão Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 581 532

Trạm Y Tế Xã Thuận Thiên Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: QJ8J+49P, Thôn, Xuân Úc, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 680 534

Trạm y tế xã Ngũ Đoan

Địa chỉ: PMFJ+6R4, Ngũ Doan, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Ngũ Phúc Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: PJP8+PWH, Thôn Đông, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 581 624

Trạm Y Tế Xã Ngũ Đoan Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: PMGW+RJM, Ngũ Doan, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 680 425

Place data by Google map