DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Kiến Quốc, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Kiến Quốc, UBND xã Kiến Quốc,

 

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Kiến Quốc

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành Phố Hải Phòng, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3881 661

UBND xã Kiến Quốc

Địa chỉ: PJMP+WVP, ĐH402, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map