Khách hàng CƠ QUAN Kiền Bái >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Kiền Bái, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Kiền Bái, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Kiền BáiWJCJ+RF5, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Trạm y tế xã Kiền Bái Huyện Thủy Nguyên . Tp Hải PhòngWJCJ+QFX, Unnamed Road, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Kiền Bái, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ