DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng

Trạm Y Tế Phường Hưng Đạo Quận Dương Kinh, Trung Tâm Y Tế Quận Dương Kinh,

 

Trạm Y Tế Phường Hưng Đạo Quận Dương Kinh

Địa chỉ: QPW4+MJC, Thôn Phương Dung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3981 387

Trung Tâm Y Tế Quận Dương Kinh

Địa chỉ: 355 Nguyễn Lương Bằng, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map