Khách hàng CƠ QUAN Hưng Đạo >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Trạm Y Tế Phường Hưng Đạo Quận Dương KinhQPW4+MJC, Thôn Phương Dung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
2Trung Tâm Y Tế Quận Dương Kinh355 Nguyễn Lương Bằng, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1THÀNHVọng Hải, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, Vietnam
2CÔNG THÀNHNguyễn Lương Bằng, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, Vietnam
3Trung Tâm Ngoại Ngữ Olympia442 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng
4Trường Tiểu Học Hưng Đạo472 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
5Kiến thụy hải phòngQMWQ+4WG, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
6Hưng ĐạoHưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam