DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Thụ, Trạm Y Tế Phường Hoàng Văn Thụ, Xưởng ĐẺ HẢI PHÒNG, Phòng khám bv sản hải phòng, Trung tâm Sơ sinh BV Phụ sản Hải Phòng, Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng, Sở Y Tế, Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Văn Phòng Mục Vụ Giới Trẻ, Phòng Lãnh Sự - Việt Kiều, Phòng Hữu Nghị - Viện Trợ, Văn Phòng Công Chứng Trung Tâm, Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp,

 

Ubnd Phường Hoàng Văn Thụ

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3745 535
Ubnd Phường Hoàng Văn Thụ

Hoàng Văn Thụ

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Hoàng Văn Thụ

Địa chỉ: 38 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Xưởng ĐẺ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 23 P. Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng khám bv sản hải phòng

Địa chỉ: 48D P. Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Trung tâm Sơ sinh BV Phụ sản Hải Phòng

Địa chỉ: 34 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng

Địa chỉ: 32 Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3842 086
Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng

Sở Y Tế

Địa chỉ: 38 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3745 702
Sở Y Tế

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Địa chỉ: Sở Ngoại Vụ Hải Phòng, 15, Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 745 275

Văn Phòng Mục Vụ Giới Trẻ

Địa chỉ: 46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3810 760
Văn Phòng Mục Vụ Giới Trẻ

Phòng Lãnh Sự - Việt Kiều

Địa chỉ: Sở Ngoại Vụ Hải Phòng, 15, Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 842 642

Phòng Hữu Nghị - Viện Trợ

Địa chỉ: Sở Ngoại Vụ Hải Phòng, 15 P. Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3745 619

Văn Phòng Công Chứng Trung Tâm

Địa chỉ: 4F P. Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0313 569 584

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Địa chỉ: Sở Xây Dựng, 32 Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3822 354

Place data by Google map