Khách hàng CƠ QUAN Hòa Nghĩa >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND phường Hòa Nghĩa214 Đại Thắng, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Hòa NghĩaHòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
2Trường THCS Hòa Nghĩa153 Đại Thắng, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam