DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

UBND phường Hàng Kênh, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Liêu Mằn Khoắn, Trạm Y Tế Phường Hàng Kênh, Hang Kenh Medical Station, Trung Tâm Y Tế Quận Lê Chân, Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Hạnh Lâm Đường, Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi, Phòng Khám Chữa Bệnh, Phòng Khám Thiện An,

 

UBND phường Hàng Kênh

Địa chỉ: 152 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Liêu Mằn Khoắn

Địa chỉ: 289 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3639 138

Trạm Y Tế Phường Hàng Kênh

Địa chỉ: 44 Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 2627 070
Trạm Y Tế Phường Hàng Kênh

Hang Kenh Medical Station

Địa chỉ: 44 Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 2627 070

Trung Tâm Y Tế Quận Lê Chân

Địa chỉ: 7 Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Hạnh Lâm Đường

Địa chỉ: RMXP+55H, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3848 056

Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi

Địa chỉ: 12 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Chữa Bệnh

Địa chỉ: 207 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0316 255 755

Phòng Khám Thiện An

Địa chỉ: 124 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 098 326 26 64

Place data by Google map