Khách hàng CƠ QUAN Hải Thành >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND phường Hải Thành869 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
2Trạm Y Tế Hải Thành829 ĐT353, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1HAI THANH KINDERGARTENThôn 2, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Vietnam
2Trung tâm ngoại ngữ Dương Kinh Hải Phòng 180000692 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 180000, Vietnam
3Trung tâm ngoại ngữ Dương Kinh692 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 180000
4Trường THCS Hải Thành921 ĐT353, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
5NQ English Center996 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam