DANH SÁCH CƠ QUAN: Tp. Hải Phòng

UBND phường Đông Hải, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải, Trạm Y tế phường Đằng Lâm, Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hải An, Bệnh Viện Nhi Đồng, Trạm Y Tế Phường Hà An Phòng Y Tế Thị Xã Quảng Yên, Phòng Chỉ Đạo Tuyến, UBND xã Tiền Phong, Phòng Tài Chính Kế Toán,

 

UBND phường Đông Hải

Địa chỉ: RMVP+J96, Hàng Kênh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3940 909
UBND phường Đông Hải

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Hà Sen, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Điện thoại: 0869 109 688
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải

Trạm Y tế phường Đằng Lâm

Địa chỉ: RPJ6+J57, Trung Lực, Đằng Lâm, Hải Phòng
Điện thoại:

Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hải An

Địa chỉ: 190 P. Cát Bi, Cát Bi, Hải Phòng
Điện thoại: 096 789 15 15
Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hải An

Bệnh Viện Nhi Đồng

Địa chỉ: 16 Đường P. Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 876 441

Trạm Y Tế Phường Hà An Phòng Y Tế Thị Xã Quảng Yên

Địa chỉ: 163 Vận Tải Bạch Đằng, Hà An, Yên Hưng, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Địa chỉ: Bệnh Viện Đà Nẵng, 124 Hải Phòng, Thạch Thang, Thành Phố Đà Nẵng, Đà Nẵng 550000
Điện thoại: 0236 3826 755

UBND xã Tiền Phong

Địa chỉ: VR3V+P6C, Unnamed Rd, Tiền Phong, Yên Hưng, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Tài Chính Kế Toán

Địa chỉ: Sở Y Tế, 38 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 823 285

Place data by Google map