DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

UBND phường Hạ Lý, Ubnd Huyện Cát Hải - Vpđd, Phòng Khám Chuyên Khoa Ngoại, PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HOÀN HẢO, Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Hồng Bàng, Xí Nghiệp Tập Thể Thương Binh Đoàn Sáu Vàng,

 

UBND phường Hạ Lý

Địa chỉ: VM6C+JXR, Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Huyện Cát Hải - Vpđd

Địa chỉ: 81 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 6697 601

Phòng Khám Chuyên Khoa Ngoại

Địa chỉ: 41 N6, Phạm Phú Thứ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 091 324 23 79

PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HOÀN HẢO

Địa chỉ: 53 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3668 618

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Hồng Bàng

Địa chỉ: 1R Chương Dương, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3823 035

Xí Nghiệp Tập Thể Thương Binh Đoàn Sáu Vàng

Địa chỉ: 19B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0313 842 420

Place data by Google map