DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Gia Đức, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Di Tích Bạch Đằng Giang, Đền Tràng Kênh, Chùa Tràng Kênh, UBND xã Gia Đức, UBND xã Gia Đức,

 

Di Tích Bạch Đằng Giang

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Đền Tràng Kênh

Địa chỉ: Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 093 422 50 77
Đền Tràng Kênh

Chùa Tràng Kênh

Địa chỉ: XQ77+72Q, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Gia Đức

Địa chỉ: XPPQ+M8J, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Gia Đức

Địa chỉ: XPPQ+M82, Xã, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map