Khách hàng CƠ QUAN Gia Đức >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Gia Đức, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Gia Đức, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Di Tích Bạch Đằng GiangTrần Hưng Đạo, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Đền Tràng KênhGia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Chùa Tràng KênhXQ77+72Q, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4UBND xã Gia ĐứcXPPQ+M8J, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
5UBND xã Gia ĐứcXPPQ+M82, Xã, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Gia Đức, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ