DANH SÁCH CƠ QUAN: Quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng

Công an phường Đa Phúc, UBND phường Hưng Đạo, UBND phường Anh Dũng, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hải Thành, Trạm xá phường Hòa Nghĩa, Trạm Y Tế Phường Anh Dũng Quận Dương Kinh, Trạm y tế phường Hòa Nghĩa, Trung Tâm Y Tế Quận Dương Kinh,

 

Công an phường Đa Phúc

Địa chỉ: QMX5+9GX, Phúc Hải, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND phường Hưng Đạo

Địa chỉ: QMVH+PFF, Phượng Lung, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND phường Anh Dũng

Địa chỉ: RM2X+P5C, Hợp Hòa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hải Thành

Địa chỉ: 3 Phạm Văn Đồng, Nam sông Lạch Tray, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm xá phường Hòa Nghĩa

Địa chỉ: QP98+6JQ, Hợp Lễ, Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Anh Dũng Quận Dương Kinh

Địa chỉ: 15 Hợp Hòa, Trà Khê, Dương Kinh, Hải Phòng 18000
Điện thoại: 0225 3581 917

Trạm y tế phường Hòa Nghĩa

Địa chỉ: QP98+9HC, Hợp Lễ, Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Quận Dương Kinh

Địa chỉ: 355 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map