DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

UBND phường Dư Hàng Kênh, Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế, Trạm Y tế Dư Hàng Kênh, Phòng Khám Nội Khoa Phòng Xét Nghiệm Phương Nam, Phòng Chuẩn Trị YHCT Nguyễn Mạnh Hùng, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Lương Y Trần Quang Ninh, Phòng Khám Nội Tổng Hợp BS Quang Chung, Phòng Khám Đa Khoa Kỹ Thuật Cao, Phòng Khám Nội, Cơ Sở Y Tế Bệnh Mụn Rộp Sinh Dục, Tư vấn bệnh xã hội, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯỢNG ĐỎ, Văn Phòng Giao Dịch Cung Ứng Nhân Lực, Văn Phòng Giao Dịch Cung Ứng Nhân Lực, Trung Tâm Cung Ứng Việc Làm, Văn Phòng Thừa Phát Lại An Biên, Trung Tâm Giúp Việc- Gia Sư- Việc Làm,

 

UBND phường Dư Hàng Kênh

Địa chỉ: 6 Trại Lẻ, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế

Địa chỉ: 170D, Đường Chùa Hàng, Quận Lê Chân, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 098 287 85 08

Trạm Y tế Dư Hàng Kênh

Địa chỉ: RMPM+3M3, Trại Lẻ, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Nội Khoa Phòng Xét Nghiệm Phương Nam

Địa chỉ: 163 Chùa Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 093 274 19 86

Phòng Chuẩn Trị YHCT Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: 267 Hoàng Minh Thảo, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 097 535 65 26

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Lương Y Trần Quang Ninh

Địa chỉ: 280 Chợ Hàng Cũ, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740 930

Phòng Khám Nội Tổng Hợp BS Quang Chung

Địa chỉ: 276, Miếu Hai Xã, Quận Lê Chân 180000, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 097 310 62 68

Phòng Khám Đa Khoa Kỹ Thuật Cao

Địa chỉ: 511 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3519 317

Phòng Khám Nội

Địa chỉ: 180000, 127 Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 090 434 20 18

Cơ Sở Y Tế Bệnh Mụn Rộp Sinh Dục

Địa chỉ: 318 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 239

Tư vấn bệnh xã hội

Địa chỉ: 489 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 239

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯỢNG ĐỎ

Địa chỉ: 498 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 239
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯỢNG ĐỎ

Văn Phòng Giao Dịch Cung Ứng Nhân Lực

Địa chỉ: 2b, Nguyễn Văn Linh, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 093 221 12 35

Văn Phòng Giao Dịch Cung Ứng Nhân Lực

Địa chỉ: 114, Nguyễn Văn Linh, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 093 436 84 89

Trung Tâm Cung Ứng Việc Làm

Địa chỉ: 259, Nguyễn Văn Linh, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 098 986 59 69

Văn Phòng Thừa Phát Lại An Biên

Địa chỉ: 217 Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 090 602 67 89

Trung Tâm Giúp Việc- Gia Sư- Việc Làm

Địa chỉ: 114 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 093 436 84 89

Place data by Google map