Khách hàng CƠ QUAN Đông Sơn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đông Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Đông Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ủy Ban Xã Đông SơnWMP5+M49, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Sân bóng đá Đông SơnWMP4+WHG, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Hạt Kiểm Lâm Thủy NguyênWMH5+H22, QL10, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Đông Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ