DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Phường Đồng Quốc Bình, Công Ty Tsun, Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm,

 

Ủy Ban Nhân Dân Phường Đồng Quốc Bình

Địa chỉ: 15 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công Ty Tsun

Địa chỉ: 36 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3736 299

Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm

Địa chỉ: 5/A9, Đồng Tâm, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 098 503 80 94

Place data by Google map