DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Trạm Y Tế Phường Đông Hải, Công Ty Cổ Phần Khám Chữa Bệnh Trung Hà, Phòng Khám Hiếu Đức, Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền An Khang Đường, Bệnh viện đa khoa quốc tế green, Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Lê Chân,

 

Trạm Y Tế Phường Đông Hải

Địa chỉ: 135 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3941 626

Công Ty Cổ Phần Khám Chữa Bệnh Trung Hà

Địa chỉ: Thôn Rúp, Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3649 925

Phòng Khám Hiếu Đức

Địa chỉ: 96E Chợ Hàng Cũ, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 090 434 66 59

Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền An Khang Đường

Địa chỉ: RMVQ+MPH, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0772 324 185

Bệnh viện đa khoa quốc tế green

Địa chỉ: RMVQ+X68, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại:

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Lê Chân

Địa chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3622 639
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Lê Chân

Place data by Google map