Khách hàng CƠ QUAN Đông Hải 1 >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

UBND phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Công An Phường Đông Hải 1, UBND Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Đảng Ủy - Ubnd - Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Đông Hải 1, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Thành Phố Hải Phòng, Trạm y tế Đông Hải 1, Trạm y tế phường Đông Hải 1, Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Kiều Hạ, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Thành Phố Hải Phòng, Ga Hải phòng, Phòng Y Học Cổ Truyền Ngọc Trân Đường, Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng BS Vũ Nam Hải, Phòng Khám Đông Y Thuận Hải Đường, Đội Quản Lý Tổng Hợp Đông Hải, Chi nhánh HSE Hải Phòng,

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Đông Hải 1

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Đông Hải 1 - HẢI PHÒNG
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Đông Hải 1 - HẢI PHÒNG

UBND phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Địa chỉ: RPXC+P8P, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Công An Phường Đông Hải 1

Địa chỉ: 459 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3979 872
Công An Phường Đông Hải 1

UBND Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: VP3C+47P, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Đảng Ủy - Ubnd - Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Đông Hải 1

Địa chỉ: 157 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3555 029

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Thành Phố Hải Phòng

Địa chỉ: 26, Đường Hạ Đoạn 1, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0796 459 178

Trạm y tế Đông Hải 1

Địa chỉ: VP69+45P, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm y tế phường Đông Hải 1

Địa chỉ: VP3C+533, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Kiều Hạ

Địa chỉ: 130 Kiều Hạ, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 090 408 60 59

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Thành Phố Hải Phòng

Địa chỉ: 26 Đ. Đông Hải, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Ga Hải phòng

Địa chỉ: VP59+C35, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Y Học Cổ Truyền Ngọc Trân Đường

Địa chỉ: 1 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 098 839 51 96

Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng BS Vũ Nam Hải

Địa chỉ: 10 Ngõ 358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 091 658 83 90

Phòng Khám Đông Y Thuận Hải Đường

Địa chỉ: 280 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 097 633 62 19

Đội Quản Lý Tổng Hợp Đông Hải

Địa chỉ: 761 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3804 696

Chi nhánh HSE Hải Phòng

Địa chỉ: RPW7+Q7Q, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data