DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Đằng Lâm, Phòng Chuẩn Trị Đông Y, Trung Tâm Y Tế Quận Hải An, Trung Tâm Y Tế Quận Hải An, Sở Tài Chính Hải Phòng, Công Ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Toàn Thụ,

 

Ubnd Phường Đằng Lâm

Địa chỉ: 18 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3727 133
Ubnd Phường Đằng Lâm

Phòng Chuẩn Trị Đông Y

Địa chỉ: 239, Trung Lực, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 098 358 68 21

Trung Tâm Y Tế Quận Hải An

Địa chỉ: 302 P. Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Quận Hải An

Địa chỉ: 25 Tây Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Sở Tài Chính Hải Phòng

Địa chỉ: RPJC+J2C, Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3859 971
Sở Tài Chính Hải Phòng

Công Ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Toàn Thụ

Địa chỉ: 21, Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3619 068

Place data by Google map