DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

UBND quận Hải An, Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hải Phòng, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Đằng Lâm, Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hải An, Phòng Khám Bệnh Chữa Bệnh Nội Khoa, Trạm Y Tế phường Đằng Hải, Phòng Khám Tim Mạch Bs Lê Khắc Hiếu, Công An Quận Hải An, Công Ty CP Việt Hà, Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Hải An,

 

UBND quận Hải An

Địa chỉ: RPMC+2FF, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng

Địa chỉ: RPR6+J75, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0347 974 379
Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hải Phòng

Địa chỉ: RPR6+R5R, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3838 308
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hải Phòng

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Đằng Lâm

Địa chỉ: 5 Hạ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hải An

Địa chỉ: RPMF+66P, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Bệnh Chữa Bệnh Nội Khoa

Địa chỉ: 750, Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 097 288 19 36

Trạm Y Tế phường Đằng Hải

Địa chỉ: Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Tim Mạch Bs Lê Khắc Hiếu

Địa chỉ: 69 P. Chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 098 663 66 70

Công An Quận Hải An

Địa chỉ: RPMC+9JC, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Công Ty CP Việt Hà

Địa chỉ: 716A, Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 094 514 66 79

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Hải An

Địa chỉ: Khu 5 Hạ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3625 302

Place data by Google map