DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đại Thắng, H. Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

UBND xã Đại Thắng, Trạm y tế Xã Đại Thắng, Trạm Y Tế Xã Đại Thắng,

 

UBND xã Đại Thắng

Địa chỉ: QGP3+GFJ, Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế Xã Đại Thắng

Địa chỉ: QGM5+GGP, Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Đại Thắng

Địa chỉ: Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map