Khách hàng CƠ QUAN Đại Hợp >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đại Hợp, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Đại Hợp, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Trạm Y Tế Xã Đại Hợp Huyện Kiến ThụyĐại Lộc, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng
2Trạm Y Tế Xã Đại Hợp Huyện Kiến ThụyMPP9+C28, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Đại Hợp, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Trường THPT Nguyễn Đức CảnhPP6G+VPW, TL 403, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng