DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đại Hà, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Ngũ Phúc, bưu điện văn hóa xã thụy hương, Chợ Đại Hà, Trạm Y Tế Xã Đại Hà,

 

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Ngũ Phúc

Địa chỉ: Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3581 633

bưu điện văn hóa xã thụy hương

Địa chỉ: Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 681 712
bưu điện văn hóa xã thụy hương

Chợ Đại Hà

Địa chỉ: PM79+QW8, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Đại Hà

Địa chỉ: PMC9+MJG, ĐH404, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map