DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đại Đồng, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Xã Đại Đồng, UBND Xã Đại Đồng,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Đại Đồng

Địa chỉ: QMFH+9F6, Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND Xã Đại Đồng

Địa chỉ: QMFJ+V4P, Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map