DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Cát Bi, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

UBND phường Cát Bi, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Cát Bi, Trung Tâm Sao Mai Hải Phòng, Trạm y tế phường Cát Bi,

 

UBND phường Cát Bi

Địa chỉ: RPG5+3FC, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3725 666
UBND phường Cát Bi

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Cát Bi

Địa chỉ: 1 Đồng Xá 2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trung Tâm Sao Mai Hải Phòng

Địa chỉ: 186, Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 091 419 34 55

Trạm y tế phường Cát Bi

Địa chỉ: RPF5+XH2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map