DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã An Lư, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Trụ Sở Đảng Ủy - Ubnd An Lư, Ủy Ban Xã An Lư, UBND xã An Lư, Bưu Điện Nhân Dân Xã An Lư, Trạm Y Tế Xã An Lư, Bia hơi Hà Nội HABECO-KB, Đền An Lư,

 

Trụ Sở Đảng Ủy - Ubnd An Lư

Địa chỉ: WMHX+857, ĐT359, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy Ban Xã An Lư

Địa chỉ: WMHX+66W, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã An Lư

Địa chỉ: WMHX+G3X, Đường tỉnh 359, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bưu Điện Nhân Dân Xã An Lư

Địa chỉ: WMHW+HR9, ĐT359, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0365 060 520
Bưu Điện Nhân Dân Xã An Lư

Trạm Y Tế Xã An Lư

Địa chỉ: ĐT359, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3774 572
Trạm Y Tế Xã An Lư

Bia hơi Hà Nội HABECO-KB

Địa chỉ: An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 097 996 66 05
Bia hơi Hà Nội HABECO-KB

Đền An Lư

Địa chỉ: WMJW+45M, Unnamed Road, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map