DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã An Hòa, H. An Dương, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Xã An Hòa, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Lương Y : Lê Văn Mậu - Khám Chữa Bệnh Bằng Yhct,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã An Hòa

Địa chỉ: VGMX+JH8, Đường Không Tên, An Hoà, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 098 579 91 44

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Lương Y : Lê Văn Mậu - Khám Chữa Bệnh Bằng Yhct

Địa chỉ: VHFQ+X72, Liên Xã Bắc Sơn - An Hoà, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map