DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường An Dương, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

UBND phường An Dương, Công an phường An Dương, Phòng Xét Nghiệm,

 

UBND phường An Dương

Địa chỉ: 36 Ngõ 128 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3858 446
UBND phường An Dương

Công an phường An Dương

Địa chỉ: 11 Phố An Dương, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3858 445

Phòng Xét Nghiệm

Địa chỉ: RMX8+CVP, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 090 420 52 68

Place data by Google map