DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã An Đồng, H. An Dương, Tp. Hải Phòng

UBND xã An Đồng, Ủy Ban Nhân Dân Quận Dương Kinh, Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Hải Phòng, Khoa Cấp Cứu Việt Tiệp 2 (Emergency Department), Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền - An Đồng - An Dương - Hải Phòng, Phòng Khám YHCT, Bệnh viện xe máy ngọc hưng, Phòng Y Học Cổ Truyền Thọ Thành, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền, Trạm Y tế xã An Đồng, Phòng khám CK Tai Mũi Họng Bs Thoa, Phòng Khám Nội Tổng Hợp - Thôn Vĩnh Khê, Phòng Khám Bệnh Lê Công Sơn, Văn Phòng Công Chứng Công Minh (Nay là Văn Phòng Công Chứng Phạm Thị Bình), Văn Phòng Công Chứng Tăng Thị Xuân,

 

UBND xã An Đồng

Địa chỉ: VJ6P+CWG, Máng Nước, An Đông, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Quận Dương Kinh

Địa chỉ: Km Số 3, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3880 640

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Hải Phòng

Địa chỉ: Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 096 796 15 15
Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Hải Phòng

Khoa Cấp Cứu Việt Tiệp 2 (Emergency Department)

Địa chỉ: Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3292 836
Khoa Cấp Cứu Việt Tiệp 2 (Emergency Department)

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

Địa chỉ: VJ3R+C89, Unnamed Road, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám YHCT

Địa chỉ: 220 Đ. 208, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0393 321 372

Bệnh viện xe máy ngọc hưng

Địa chỉ: VJ4X+636, Đường 203, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Y Học Cổ Truyền Thọ Thành

Địa chỉ: 108 Đ. 208, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền

Địa chỉ: 336 Đ. 208, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 090 347 78 71

Trạm Y tế xã An Đồng

Địa chỉ: VJ6P+9MQ, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3570 126
Trạm Y tế xã An Đồng

Phòng khám CK Tai Mũi Họng Bs Thoa

Địa chỉ: VJ5Q+PVQ, Máng Nước, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 098 862 81 43
Phòng khám CK Tai Mũi Họng Bs Thoa

Phòng Khám Nội Tổng Hợp - Thôn Vĩnh Khê

Địa chỉ: Trường mẫu giáo thôn Vĩnh khê - An Đồng, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 090 423 11 48

Phòng Khám Bệnh Lê Công Sơn

Địa chỉ: 220, Tỉnh Lộ 208, Xã An Đồng, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 571 128

Văn Phòng Công Chứng Công Minh (Nay là Văn Phòng Công Chứng Phạm Thị Bình)

Địa chỉ: VM23+W8P, An Đông, An Dương, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3971 539
Văn Phòng Công Chứng Công Minh (Nay là Văn Phòng Công Chứng Phạm Thị Bình)

Văn Phòng Công Chứng Tăng Thị Xuân

Địa chỉ: 368 Máng Nước, An Đông, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 098 221 04 92
Văn Phòng Công Chứng Tăng Thị Xuân

Place data by Google map