DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường An Biên, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường An Biên, Công an quận Lê Chân, Đảng Ủy Phường An Biên Quận Lê Chân, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Lê Chân, Phòng Chẩn Trị YHCT Hiện Điền, Phòng Khám YHCT Đồng Nguyên Đường,

 

Ubnd Phường An Biên

Địa chỉ: An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 510 907
Ubnd Phường An Biên

Công an quận Lê Chân

Địa chỉ: 122 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Đảng Ủy Phường An Biên Quận Lê Chân

Địa chỉ: 87 P. Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3510 889

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Lê Chân

Địa chỉ: 58 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3859 194
Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận Lê Chân

Phòng Chẩn Trị YHCT Hiện Điền

Địa chỉ: 204 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 090 629 91 86

Phòng Khám YHCT Đồng Nguyên Đường

Địa chỉ: 58 Ngõ Đặng Kim Nở, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0787 392 028

Place data by Google map