Khách hàng CƠ QUAN Lạch Tray >>

Bệnh viện đại học Y Hải Phòng

Địa chỉ: 225c Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3736 300

 Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng Bệnh viện đại học Y Hải Phòng

Place data by Google

YẾN SÀO HÀO GIA ở Lạch Tray

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Lạch Tray
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Lạch Tray
Giá từ: 1.900.000 VNĐ 5